Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Annelies van Duijvenvoorde, Lorentz Apotheek, Den Haag
Annelies van Duijvenvoorde

Uw pensioen en de AOW

Iedere Nederlander krijgt een basispensioen van de overheid: de AOW. Op dit moment bedraagt de AOW circa € 1.140 bruto per maand voor alleenstaanden en ongeveer € 780 per persoon voor stellen.  Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan kan het AOW-bedrag lager uitvallen. Voor meer informatie, onder andere over de voor u van toepassing zijnde AOW-leeftijd, kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Alleen AOW betekent dus meestal een flinke stap terug. Daarom spaart u bij PMA voor een aanvulling op uw AOW. Officieel heet dit uw levenslang ouderdomspensioen. De standaardleeftijd in uw pensioenregeling is 61 jaar, maar iedereen die doorwerkt kan dit uitstellen tot uiterlijk de eerste van de maand volgend op de AOW-leeftijd.

Hoeveel pensioen u straks krijgt, is afhankelijk van hoe lang u aan de regeling meedoet en van de hoogte van uw salaris in die periode.

Waardevast?

De grootste vijand van pensioen is inflatie. Doordat de prijzen ieder jaar omhoog gaan, daalt de waarde van uw pensioen. Om dat tegen te gaan, probeert PMA uw pensioen ieder jaar te verhogen. We noemen dit: indexatie. Die indexatie is geen recht, maar wordt alleen toegekend als de financiële positie van PMA dat toelaat. Meer over de indexatie vindt u hier.

Print