Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Francisca Zaal; Kring-apotheek Vinkeveen
Francisca Zaal en man

De eenmalige overlijdensuitkering

Als u overlijdt nadat uw pensioen is ingegaan, heeft uw partner recht op een eenmalige overlijdensuitkering. Deze bedraagt twee maal het maandelijkse bedrag van de bruto uitkering die u op dat moment van PMA kreeg. Als uw partner niet meer in leven is, kan deze uitkering verdeeld worden onder de achterblijvende minderjarige of studerende kinderen. Ook als u komt te overlijden terwijl u een arbeidsongeschiktheidspensioen van PMA ontving, ontvangen uw nabestaanden zo'n uitkering.

Print