Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Lie Budiono; Apotheek Ritzen, Dordrecht
Lie Budiono

De Anw

De overheid heeft een voorziening voor weduwen en weduwnaars die nog geen AOW ontvangen: de Algemene nabestaandenwet (of Anw). Om voor een Anw-uitkering in aanmerking te komen moet de nabestaande kinderen onder de 18 jaar verzorgen, arbeidsongeschikt zijn, of geboren zijn voor 1 januari 1950.

De Anw-uitkering bedraagt per 1 januari 2016 maximaal ongeveer € 1.170 bruto per maand en is afhankelijk van het eigen inkomen van de nabestaande. Inkomsten uit arbeid of loongerelateerde uitkeringen worden geheel of gedeeltelijk gekort op de uitkering.

In de praktijk betekent dit dat een nabestaande met een inkomen tot circa € 760 bruto per maand recht heeft op een volledige wettelijke nabestaandenuitkering. Bij een inkomen van circa € 2.485 bruto per maand of meer vervalt de wettelijke nabestaandenuitkering. Inkomsten uit vermogen, het vermogen zelf, privé-voorzieningen of een partnerpensioen hebben geen invloed op de Anw-uitkering.

De Anw-uitkering loopt door tot de nabestaande hertrouwt, gaat samenwonen of de AOW-leeftijd bereikt. Ook als de nabestaande niet langer arbeidsongeschikt is of als het jongste kind 18 jaar wordt, vervalt het recht op de wettelijke Anw-uitkering (behalve bij nabestaanden die voor 1 januari 1950 geboren zijn).

Meer informatie over de Anw kunt u krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank (020 - 656 56 56 of www.svb.nl).

De Anw-hiaatverzkering van PMA
Omdat veel PMA-deelnemers een partner hebben met een eigen inkomen, zal de nabestaande vaak niet voor een Anw-uitkering in aanmerking komen. Dit kan een aanzienlijke inkomensachteruitgang betekenen. Bij PMA loopt er voor u een Anw-hiaatverzekering om dat te voorkomen.

Meer weten?
De Anw-hiaatverzekering van PMA

 

 

Print