Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Nynke Bolink; Kring-apotheek Abcoude
Nynke Bolink

Waar kun je terecht met een klacht?

PMA doet zijn best alle regelingen goed en zorgvuldig uit te voeren. Daarbij hoort ook dat we eventuele klachten of geschillen zorgvuldig behandelen. We volgen daarbij de procedures zoals die zijn vastgelegd in ons klachtenreglement en geschillenreglement.

Met een klacht (over de manier waarop PMA zijn taken heeft uitgevoerd) kunt u zich wenden tot de directeur van het pensioenfonds. Als u het met diens oplossing niet eens bent, kunt u de kwestie voorleggen aan het PMA-bestuur.

Als u en het bestuur er niet uitkomen, kunt u naar de Ombudsman Pensioenen. Bemiddeling door de Ombudsman is gratis maar niet bindend. De Ombudsman oordeelt uitsluitend over de uitvoering van pensioenregelingen. Als u het niet eens bent met de inhoud van de regeling kunt u dus niet bij hem terecht.

Bij een geschil (als u het niet eens bent met een door het bestuur genomen besluit) kunt u een bezwaarschrift sturen aan het PMA-bestuur. Als u en het bestuur er niet uitkomen, zal het geschil worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Print