Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Kim Jongkind; Apotheek Buijzen, Sittard
Kim Jongkind

Indexatie: de koopkracht van uw pensioen

PMA streeft ernaar uw pensioen tegen de gevolgen van inflatie te beschermen. Dat is belangrijk, omdat anders de koopkracht van uw pensioen snel achteruit zou gaan. Het leven wordt immers ieder jaar duurder.

Ieder jaar wordt op 1 januari gekeken naar de algemene loonstijging binnen de apotheekbranche. De pensioenrechten van alle deelnemers en de ingegane pensioenen van pensioengerechtigden worden dan zoveel mogelijk met hetzelfde percentage verhoogd. Maar dat gebeurt uitdrukkelijk alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat. Hetzelfde gebeurt met de pensioenrechten van de zogeheten slapers, ex-medewerkers die nog niet met pensioen zijn maar nog wel pensioenrechten bij PMA hebben. Uw pensioen wordt dus niet alleen zoveel mogelijk beschermd tegen de inflatie, maar groeit zo mogelijk zelfs mee met de algemene loonstijgingen.

Voorwaarde voor de jaarlijkse verhoging (indexatie) is zoals gezegd dat de financiële positie van PMA het toelaat. Is dat niet het geval, dan wordt de indexatie geheel of gedeeltelijk overgeslagen. De indexatie van uw pensioen is dus voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de langere termijn niet zeker of en in hoeverre indexatie zal plaatsvinden. Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre de indexatie kan worden toegekend. PMA heeft geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om de pensioenen in de toekomst te indexeren.

Meer weten?
Indexatie in de afgelopen 10 jaar

Print