Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Adri Verveer; Wantij Apotheek, Dordrecht
Adri Verveer

Hoe hoog wordt uw pensioen?

Hoe langer u heeft meegedaan aan de regeling en hoe hoger uw salaris in die periode, des te hoger valt uw pensioen uit. Het is niet eenvoudig om zelf uit te rekenen hoeveel pensioen u krijg, te meer omdat u misschien ook al in de voorganger(s) van de huidige PMA-regeling of buiten de apotheekbranche pensioen heeft opgebouwd. Daarom krijgt u van PMA ieder jaar een pensioenoverzicht, waarop u kunt zien op welk pensioen u afstevent.  Er staat in hoeveel rechten u al heeft opgebouwd en hoeveel u in de huidige regeling kunt bereiken als u tot uw pensioendatum blijft doorwerken. PMA werkt met het zogeheten Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat alle pensioenfondsen in Nederland gebruiken. Dat maakt het makkelijker om uw PMA-pensioen op te tellen bij pensioen dat u elders misschien heeft opgebouwd of bij het pensioen van uw partner.

Belangrijk
In bepaalde gevallen kan uw PMA-pensioen gekort worden op de AOW-toeslag van uw partner. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Print