Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Marry van Huit; Apotheek 't Sant, Santpoort-Noord
Marry van Huit

Uw PMA-pensioen - geboren vóór 1950

Als u geboren bent vóór 1950, dan geldt voor u een andere pensioenregeling dan voor jongere apotheekmedewerkers. Hierin is het volgende voor u geregeld:

1. Uw pensioen
De standaard pensioenleeftijd in uw pensioenregeling was oorspronkelijk 61 jaar. Inmiddels is iedereen die leeftijd gepasseerd. Voor degegen die nog niet met pensioen zijn, is het pensioenbedrag herrekend naar 65 jaar. De uiterste datum waarop uw pensioen ingaat, is per 1 januari 2014 de eerste van de maand volgend op uw AOW-leeftijd. Als u nog in de branche werkzaam bent, dan bouwt u tot dat moment gewoon nog pensioen op. Hoe hoog uw pensioen uiteindelijk wordt, is afhankelijk van hoe lang u aan de regeling meedoet en van de hoogte van uw salaris.

Ieder jaar ontvangt u een pensioenoverzicht waarop u kunt zien hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en waar u op afstevent als u tot de pensioendatum in een apotheek blijft werken.

Meer weten?

Uw pensioen en de AOW

Hoe hoog wordt uw pensioen?

Is uw pensioen waardevast?

Wat kost uw pensioen?
Uw pensioen in steekwoorden

 

2. Zekerheid voor uw gezin: nabestaandenpensioen
Als u (vóór of na uw pensionering) komt te overlijden, ontvangt uw partner levenslang een partnerpensioen. Voor uw kinderen (tot 18 jaar of 27 jaar als ze studeren) is er wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen gaat direct in na uw overlijden. Ook als u ongehuwd samenwoont, is er voor uw partner partnerpensioen geregeld. U moet uw partner wel even aanmelden bij PMA en aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer weten?

Wat is er geregeld voor uw gezin?

Geen partnerpensioen nodig?

 

3. Anw-hiaatverzekering
Als u overlijdt en uw partner ontvangt nog geen AOW, dan is er naast het PMA-partnerpensioen mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Maar heel weinig partners komen hiervoor in aanmerking. Als uw partner daar niet bij hoort, is er mogelijk een aanvulling via de Anw-hiaatverzekering van PMA.

Meer weten?

De Anw

Anw-hiaatverzekering van PMA

 

4. WGA-hiaatverzekering
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en u slaagt er niet in ‘naar vermogen' te blijven werken, krijgt u in de WIA te maken met een aanzienlijke inkomensachteruitgang. De WGA-hiaatverzekering van PMA beschermt u daar tegen.

Meer weten?

De WGA-hiaatverzekering van PMA

Print