Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Annelies van Duijvenvoorde, Lorentz Apotheek, Den Haag
Annelies van Duijvenvoorde en vriend

Uw pensioen en de AOW

Iedere Nederlander krijgt een basispensioen van de overheid: de AOW. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum en stijgt in de komende jaren geleidelijk naar 67 jaar en 3 maanden. Op dit moment bedraagt de AOW circa € 1.150 bruto per maand voor alleenstaanden en ongeveer € 800 per persoon voor stellen. Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan kan het AOW-bedrag lager uitvallen. Voor meer informatie, onder andere over de voor u van toepassing zijnde AOW-leeftijd, kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Alleen AOW betekent dus meestal een flinke stap terug. Daarom spaart u bij PMA voor een aanvulling op uw AOW. Officieel heet dit uw levenslang ouderdomspensioen, maar we spreken hier gewoon van uw pensioen. U krijgt dit PMA-pensioen standaard vanaf uw 67ste iedere maand, de rest van uw leven. U kunt uw pensioen eerder laten ingaan (vanaf 55 jaar), maar dan wordt de uitkering wel lager. Uitstel van de pensioendatum is niet mogelijk.

 

Hoeveel pensioen u straks krijgt, is afhankelijk van hoe lang u aan de regeling meedoet en van de hoogte van uw salaris in die periode. Om u zoveel mogelijk ruimte te geven om straks desgewenst al wat eerder met pensioen te kunnen, is er in de PMA-regeling gekozen voor een ruime pensioenopbouw (dicht bij het maximum dat de fiscus toestaat).

Ieder jaar ontvangt u een pensioenoverzicht waarop u kunt zien hoeveel pensioen u al heeft opgebouwd en waar u op afstevent als u in de huidige pensioenregeling tot uw 67ste bij uw werkgever blijft werken.

Waardevast?

De grootste vijand van pensioen is inflatie. Doordat de prijzen ieder jaar omhoog gaan, daalt de waarde van uw pensioen. Om dat tegen te gaan, probeert PMA uw pensioen ieder jaar te verhogen. We noemen dit: indexatie. Die indexatie is geen recht, maar wordt alleen toegekend als de financiële positie van PMA dat toelaat. Meer over de indexatie vindt u hier.

Print