Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Mathilde Minnebreuker en Lara; Escura Apotheek De Vrijheid, Papendrecht
Mathilde Minnebreuker

Uw pensioen in steekwoorden

Geldig voor: apotheekmedewerkers geboren op of na 1 januari 1950. 

Soort regeling: uw pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst tussen u en uw werkgever. Het is een middelloonregeling: de hoogte van uw pensioen wordt een afspiegeling van wat u gemiddeld verdiend heeft in de jaren dat u bij een bij PMA aangesloten werkgever werkte.

Opbouw ouderdomspensioen: 1,875% van uw pensioengrondslag per jaar. Het pensioen gaat in per de eerste van de maand nadat u 67 jaar bent geworden.

Pensioengrondslag: 12 x uw maandsalaris minus een drempelbedrag van € 12.453 (de zogeheten franchise). De genoemde franchise geldt per 1 januari 2014 en bij een fulltime dienstverband. Werknemers met een fulltime salaris boven de € 100.000 per jaar, bouwen vanaf 1 januari 2015 over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA.

Opbouw nabestaandenpensioen: voor de partner 70% van het ouderdomspensioen. Voor kinderen tot 21 jaar (of 27 jaar als ze studeren) 14% van het ouderdomspensioen.

Indexatie: voorwaardelijk, want afhankelijk van de financiële positie van PMA. Ambitie is de loontrend in de apotheek te volgen. Het bestuur bepaalt jaarlijks of en in hoeverre er indexatie wordt toegekend. Er is geen recht op indexatie. In het reglement wordt gesproken van toeslagverlening i.p.v. indexatie. Deze termen zijn uitwisselbaar.

Print