Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Joop Vroomen; Apotheek Klijsen, Tilburg
Joop Vroomen

Wel of niet partnerpensioen opbouwen?

In de PMA-pensioenregeling bouwt u standaard een partnerpensioen op: een levenslange uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. De premie daarvoor zit verwerkt in de pensioenpremie. U kunt er echter voor kiezen om af te zien van de opbouw van partnerpensioen. In ruil daarvoor krijgt u uiteraard korting op de premie. U betaalt dan 8,05% van de pensioengrondslag in plaats van 8,8%. De reductie op de premie scheelt in de meeste gevallen maar enkele euro's netto per maand. Als u geen afstand doet, heeft u voor dat bedrag dus de zekerheid dat er voor uw partner een uitkering is, mocht u komen te overlijden.

U kunt alleen bij wijziging van uw burgerlijke staat terugkomen op uw beslissing om geen partnerpensioen op te bouwen.

Ook als u geen partner heeft is het verstandig om toch partnerpensioen op te bouwen. Mocht u namelijk in de toekomst wel een partner krijgen, dan is er per direct een volledig partnerpensioen geregeld. En mocht u op het moment van uw pensionering geen behoefte hebben aan partnerpensioen, dan kunt u het inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. U spaart dus nooit voor niets.

Op het moment dat u voor het eerst bij PMA pensioenpremie gaat betalen (dat kan zijn op uw 20ste verjaardag of bij latere indiensttreding) kunt u schriftelijk een afstandsverklaring aanvragen. Als u die invult en samen met uw eventuele partner ondertekent en opstuurt, bent u niet langer verzekerd voor partnerpensioen. Besef echter wel dat u alleen op deze beslissing terug kunt komen bij wijziging van uw burgerlijke staat. De afstandsverklaring dient binnen drie maanden nadat u pensioenpremie bent gaan betalen in ons bezit te zijn.

Als u wel het partnerpensioen wilt verzekeren, hoeft u niets te doen. Wij zorgen er dan voor dat u automatisch verzekerd bent.

Print