Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Karin en Sascha Knorr; Dienstapotheek Noord-Limburg, Venlo
Karin en Sascha Knorr

Hoe hoog is het partnerpensioen?

Dat hangt af van het moment van overlijden:

1. Bij overlijden na pensionering
Uw partner ontvangt de rest van zijn of haar leven een partnerpensioen. Hoeveel dat is, kunt u zien op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Als u op uw pensioendatum het partnerpensioen heeft uitgeruild voor extra ouderdomspensioen, dan is er voor uw partner uiteraard géén partnerpensioen.

2. Bij overlijden tijdens uw dienstverband
Het pensioenfonds rekent uit hoeveel partnerpensioen u opgebouwd zou hebben als u tot uw 67ste bij uw werkgever in dienst was gebleven. Uw partner krijgt dan dit bedrag als levenslang pensioen. Hoeveel dat is leest u in uw pensioenoverzicht.

3. U overlijdt vóór uw pensionering, maar u bouwt geen pensioen meer op bij PMA
Als u nog pensioenrechten bij PMA had staan, ontvangt uw partner levenslang het partnerpensioen dat u tot uw vertrek had opgebouwd. Als u uw pensioenrechten had meegenomen naar een nieuwe werkgever, dan ontvangt uw partner vanzelfsprekend géén uitkering van PMA.

Het partnerpensioen loopt ook door als uw partner na uw overlijden hertrouwt. Ook een eventuele ex-partner komt voor partnerpensioen in aanmerking, tenzij er bij de echtscheiding voor een andere constructie is gekozen (meer over het partnerpensioen bij echtscheiding).

Print