Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Marry van Huit; Apotheek 't Sant, Santpoort-Noord
Marry van Huit

Wat is er voor uw gezin geregeld?

Voor uw partner 
Als u komt te overlijden ontvangt uw partner een levenslange uitkering: het partnerpensioen. De opbouw van het partnerpensioen bedraagt 70% van de opbouw van uw eigen pensioen (het ouderdomspensioen). De uiteindelijke hoogte van het partnerpensioen kan afwijken van 70% van het ouderdomspensioen, bijvoorbeeld door waardeoverdracht, echtscheiding of wijziging van de pensioenrichtleeftijd.

Zolang uw partner nog geen AOW ontvangt, kan hij of zij ook nog in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid en/of een aanvulling van PMA daarop.

Meer weten?
→ De hoogte van het partnerpensioen
De eenmalige overlijdensuitkering
De Anw-uitkering
De Anw-hiaatverzekering van PMA

Voor uw kinderen
Uw kinderen tot 21 jaar of studerende kinderen tot 27 jaar krijgen wezenpensioen. De opbouw van het wezenpensioen is 14% van de opbouw van uw eigen pensioen (het ouderdomspensioen).

Meer weten?
Het wezenpensioen

Print