Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Lie Budiono; Apotheek Ritzen, Dordrecht
Lie Budiono

Zo wordt uw pensioen berekend

Allereerst moet u weten dat u niet over uw hele salaris pensioen opbouwt. Over het onderste deel, de zogeheten franchise (per 1 januari 2014 is dat € 12.453 als u fulltime werkt), bouwt u géén pensioen op. Dat heeft te maken met het feit dat u straks ook AOW krijgt. De AOW is als het ware uw pensioen over dit deel van uw salaris. Als u parttime werkt, wordt de franchise naar rato lager. Over uw salaris boven de franchise bouwt u wél pensioen op. Werknemers met een fulltime salaris boven de € 100.000 per jaar, bouwen vanaf 1 januari 2015 over het deel daarboven geen pensioen op bij PMA.

Uw pensioengrondslag: 12 maal uw bruto maandsalaris (maximaal € 7.716 bij fulltime) minus de franchise

Voorbeeld
Stel, u werkt 28 uur en uw bruto maandsalaris is € 2.000. Uw pensioengrondslag is dan: 12 x € 2.000 - 28/36ste van € 12.453 = € 14.314.

Elk jaar dat u deelneemt aan de PMA-pensioenregeling spaart u voor een pensioen van 1,875% van uw pensioengrondslag. Bij een pensioengrondslag van € 14.314 is dat € 268. Dat betekent: vanaf uw 67ste krijgt u jaarlijks bruto € 268 aan pensioen uitgekeerd. Het volgende jaar is uw pensioengrondslag gestegen en bouwt u bijvoorbeeld € 282 pensioen op. In totaal heeft u nu vanaf uw 67ste al recht op een pensioen van € 550 bruto per jaar. Zo spaart u elk jaar dat u werkt een stukje van uw pensioen, en al die stukjes worden bij elkaar opgeteld en vormen zo tenslotte uw totale PMA-pensioen.

Bovendien probeert PMA alles wat u spaart aan het eind van ieder jaar te verhogen (indexeren), zodat uw opgebouwde pensioen meegroeit met de algemene loonstijgingen in de apotheek. Dit moet de koopkracht van uw pensioen op peil houden. Zonder deze indexatie zou een stuk pensioen dat u in het begin van uw loopbaan opbouwt door inflatie (en welvaartstijging) tegen de tijd dat u met pensioen gaat sterk in waarde gedaald zijn. Heel belangrijk is wel dat deze indexatie strikt voorwaardelijk is en dus geen recht: hij wordt alleen toegekend als de financiële positie van PMA dat toestaat. 

Hoeveel wordt dat in totaal?
Terug naar de hoogte van uw pensioen. Elk jaar spaart u dus 1,875% van uw pensioengrondslag. Als u nu 40 jaar zou meedoen aan de pensioenregeling zou u op uw 67ste uitkomen op een pensioen van 40 x 1,875% = 75% van uw gemiddelde pensioengrondslag tijdens die 40 jaar. Dat gemiddelde is dan door de indexatie wel zoveel mogelijk gecorrigeerd in samenhang met de algemene loonstijgingen. Hoe hoog uw pensioen uitkomt ten opzichte van uw laatste salaris is onder andere afhankelijk van hoe lang u pensioen heeft opgebouwd en hoe uw salaris zich heeft ontwikkeld.

U kunt bij PMA overigens maximaal 47 jaar lang pensioen opbouwen, van uw 20ste tot uw 67ste.

Meer weten?
Indexatie
AOW

Print