Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Annelies van Duijvenvoorde; Lorentz Apotheek, Den Haag
Annelies van Duijvenvoorde

Uw PMA-pensioen - geboren vanaf 1950

Pensioen moeilijk? Dat hoeft niet. Wij leggen het u graag allemaal heel eenvoudig uit. De regeling die hier beschreven wordt geldt voor werknemers geboren vanaf 1950. Dit is er bij PMA voor u geregeld: 

1. Uw pensioen
Als u in een apotheek (of vrijwillig aangesloten werkgever) werkt, spaart u voor een pensioen dat standaard ingaat op uw 67ste. U krijgt dat pensioen dan de rest van uw leven iedere maand uitgekeerd, bovenop uw AOW. Hoeveel pensioen u straks krijgt, hangt af van hoe lang u aan de regeling meedoet en hoe hoog uw salaris is. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. U kunt met pensioen vanaf uw 55ste. Eerder met pensioen gaan betekent wel dat u per jaar minder pensioen ontvangt.

Let op: De standaard pensioenleeftijd bij PMA kan afwijken van uw AOW-leeftijd. U kunt er in dat geval voor kiezen om uw PMA-pensioen gelijk met uw AOW te laten ingaan. Voor meer informatie over de AOW-leeftijd kunt u terecht op de website van de SVB.

Elk jaar krijgt u van PMA een pensioenoverzicht waarin u kunt lezen hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en waar u op uitkomt als u in de huidige pensioenregeling tot uw 67ste bij uw werkgever blijft werken.

 

Meer weten?

Uw pensioen en de AOW

Hoe hoog wordt uw pensioen?

Eerder of later met pensioen?

Is uw pensioen waardevast?

Wat kost uw pensioen?
Uw pensioen in steekwoorden

  

2. Zekerheid voor uw gezin: nabestaandenpensioen

Behalve voor uw eigen pensioen, spaart u bij PMA ook voor nabestaandenpensioen. Dit is een belangrijke voorziening voor uw gezin. Als u (vóór of na uw pensionering) komt te overlijden, ontvangt uw partner levenslang een partnerpensioen. Voor uw kinderen (tot 21 jaar of 27 jaar als ze studeren) is er wezenpensioen.

 

Het nabestaandenpensioen gaat direct in na uw overlijden. Ook als u ongehuwd samenwoont, is er voor uw partner partnerpensioen geregeld. U moet uw partner wel even aanmelden bij PMA en aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Meer weten?

Wat is er geregeld voor uw gezin?

 Wel of niet partnerpensioen opbouwen?

 

3. Anw-hiaatverzekering

Als u overlijdt en uw partner ontvangt nog geen AOW, dan is er naast het PMA-partnerpensioen mogelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid. Maar heel weinig partners komen hiervoor in aanmerking. Als uw partner daar niet bij hoort, is er mogelijk een aanvulling via de Anw-hiaatverzekering van PMA.

 

Meer weten?

De Anw

Anw-hiaatverzekering van PMA

 

4. Bij arbeidsongeschiktheid: WGA-hiaatverzekering

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en u slaagt er niet in ‘naar vermogen' te blijven werken, krijgt u in de WIA te maken met een aanzienlijke inkomensachteruitgang. De WGA-hiaatverzekering van PMA beschermt u daartegen.

 

Meer weten?

De WGA-hiaatverzekering van PMA

Print