Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Adri Verveer, Wantij Apotheek, Dordrecht
Adri Verveer

Bereken uw eigen pensioenpremie

Als u in een apotheek of vrijwillig bij PMA aangesloten werkgever werkt, wordt tweederde van uw pensioenpremie betaald door uw werkgever. Zelf betaalt u één derde deel van wat uw pensioen werkelijk kost. De hoogte van uw pensioenpremie vindt u op uw maandelijkse salarisafrekening. Uw pensioenpremie wordt ingehouden op uw brutosalaris. Netto kost het u dus nog een stuk minder. Wilt u zelf uw premie berekenen? Met het rekenprogramma hieronder gaat dat heel gemakkelijk. Het rekenprogramma gaat uit van een standaard werkweek van 36 uur (zoals gehanteerd in de CAO Apotheken). Heeft u een andere standaard werkweek? Ga dan naar www.mijnpma.nl.

Let op: omdat er in 2016 geen wijzigingen zijn, kunt u voor de berekening gebruik maken van 2015.

Berekening pensioenpremie werknemer

Jaar
Geboren in 1950 of later
Bruto vast maandsalaris      afgerond op hele euro's
Aantal contracturen per week      punt als decimaalteken
Opbouw partnerpensioen

Uitkomsten (op maandbasis):

Pensioenpremie alleen indien verzekerde 20 jaar of ouder is (geldt vanaf 2005, daarvoor vanaf 25 jaar)
WAO-hiaatpremie vanaf 2006 niet meer van toepassing


Let op: Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de maximering van het pensioengevend salaris (€ 100.000 per jaar) die geldt vanaf 2015. Voor de juiste pensioenpremie verwijzen wij u in dat geval naar www.mijnpma.nl (werknemers) of www.mijnappolaris.nl (werkgevers).

Print