Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Nynke Bolink; Kring-apotheek Abcoude
Nynke Bolink

PMA Pensioen 1-2-3

Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling. U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u geïnformeerd wilt worden over de pensioenregeling van PMA: op hoofdlijnen (laag 1), met toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3).

Laag 1
De eerste laag geeft u een beknopt overzicht van wat de pensioenregeling u te bieden heeft. De eerste laag is als download beschikbaar, maar u kunt ook een papieren versie bij ons aanvragen.

Laag 2
De tweede laag bevat uitgebreidere informatie over de pensioenregeling. Alle onderwerpen die in laag 1 staan, worden hier nader toegelicht. De tweede laag is alleen als download beschikbaar. Voor uitgebreide informatie kunt u ook terecht op de website. Bijvoorbeeld bij het menu 'gebeurtenissen', waar diverse veranderingen in uw werk- en privéleven aan de orde komen.

Laag 3
Laag 3 bestaat uit documenten die u gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling:
Pensioenreglement
Uitvoeringsreglement
Jaarverslag
Herstelplan
Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Print