Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Annelies van Duijvenvoorde, Lorentz Apotheek, Den Haag
Annelies van Duijvenvoorde en vriend

Premiehistorie

Hieronder vindt u de premiegegevens vanaf 1999. Wilt u gegevens over de jaren tot 1999, klik dan hier.

Met ingang van 1 januari 1999 worden de werkgeversbijdrage en de deelnemersbijdrage berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het salaris minus de franchise (het drempelbedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd i.v.m. de AOW).

 

JaarWerkgeversbijdrageDeelnemersbijdrageWAO-hiaatpremieFranchiseIndexatie pensioenrechten
per 1 januari
 voor reductiena reductievoor reductiena reductiena afstand NP   
199919,55%11,15%9,60%5,40%4,13%0,65%ƒ 23.5602,00% *)
200019,55%11,15%9,60%5,40%4,13%0,65%ƒ 24.6205,50%  
200119,55%10,75%9,60%5,22%4,00%0,63%ƒ 25.6054,00%  
200219,55%10,75%9,60%5,22%4,00%0,63%€ 11.9392,75%  
200322,60%13,80%11,08%6,70%5,13%0,63%€ 11.939
vanaf
1 april:
€ 12.446
4,25%  
200422,60%16,73%11,08%8,16%6,25%0,63%€ 12.4463,50%  
200522,60%19,66%11,08%9,62%7,36%0,63%€ 12.446
vanaf
1 juli:
€ 12.570
0,00%

 

*) Dit betreft de reguliere indexatie. In 1999 zijn alle PMA-pensioenen extra verhoogd met 12,5%.

Vanaf 2006 geldt een nieuw reglement voor deelnemers geboren in 1950 of later. Voor deelnemers geboren vóór 1950 blijft het oude reglement gelden. Voor het oude en nieuwe reglement geldt een afwijkende franchise en afwijkende premiepercentages.

JaarWerkgeversbijdrageDeelnemersbijdrageFranchiseIndexatie pensioenrechten
per 1 januari
 oud regl.nieuw regl.oud regl.idem excl. NPnieuw regl.idem excl. NPoud regl.nieuw regl. 
200619,20%16,40%9,60%7,40%8,20%6,30%

€12.570

€10.7101,00%
200719,20%16,40%9,60%7,40%8,20%6,30%€12.570
vanaf
1 april:
€12.950
€10.993
vanaf
1 april:
€11.033
1,75%
2008

19,20%

16,40%

9,60%

7,40%

8,20%

6,30%

€13.144
vanaf
1 juli:
€13.571

€11.305
vanaf
1 juli:
€11.562

1,25%

2009

19,20%

16,40%

9,60%

7,40%

8,20%

6,30%

€13.571
vanaf
1 juli:
€14.012

€11.562
vanaf
1 juli:
€11.938

2,00%

2010

19,20%

16,40%

9,60%

7,40%

8,20%

6,30%

€14.012
vanaf
1 sept:
€14.117

€11.938
vanaf
1 sept:
€12.028

3,25%

2011

19,20%

16,40%

9,60%

7,40%

8,20%

6,30%

€14.117
vanaf
1 april:
€14.223 

€12.028
vanaf
1 april:
€12.118

0,75%

2012

22,20%

19,00%

11,10%

10,40%

9,50%

8,70%

€14.223 

 €12.118

0,00%

2013

22,20%

19,00%

11,10%

10,40%

9,50%

8,70%

€14.294 

€12.247

0,00%

2014

20,50%

17,60%

10,25%

9,60%

8,80%

8,05%

€14.294
vanaf
1 april:
€14.437 

€12.453

0,50%

2015 

20,50%

17,60%

10,25%

9,60%

8,80%

8,05%

€14.437 

€12.453

0,00%

2016 

20,50%

17,60%

10,25%

9,60%

8,80%

8,05%

n.v.t. 

€12.453

0,00%

2017

20,50%

17,60%

10,25%

9,60%

8,80%

8,05%

n.v.t. 

€12.453
vanaf
1 april:
€12.602 

0,00%


Meer weten?
Premies tot 1999