Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo

Pensionering

 1. Moet ik iets doorgeven bij pensionering van een werknemer?

  Voor werknemers geboren in 1949 geldt een uiterste pensioenleeftijd van de eerste van de maand volgend op de AOW-leeftijd.

  Werknemers geboren in 1950 en later hebben bij PMA een standaard pensioenleeftijd van 67 jaar. De pensioenleeftijd kan vervroegd worden, uiterlijk tot leeftijd 55. Bij pensionering vóór de AOW-leeftijd minus vijf jaar stelt de fiscus als eis dat het dienstverband wordt beëindigd. Tot 1 juli 2016 is de grens 60 jaar in plaats van de AOW-leeftijd minus vijf jaar.

  Let op: De standaard pensioenleeftijd bij PMA kan afwijken van de AOW-leeftijd. In veel cao's is geregeld dat het dienstverband eindigt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Spreekt u met de werknemer af dat deze toch doorwerkt, dan blijft de werknemer pensioen opbouwen bij PMA, uiterlijk tot de eerste van de maand nadat de werknemer 67 jaar wordt.

  Indien de werknemer heeft besloten om met pensioen te gaan en het dienstverband wordt beëindigd, dan wordt de afmelding gedaan naar aanleiding van de pensioenaanvraag van de werknemer. Vanaf de pensioendatum bent u dan geen premies meer verschuldigd.

  Print