Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo

Indiensttreding

 1. Wie moeten er worden aangemeld bij PMA?

  Het is verplicht om iedereen bij PMA aan te melden die in een openbare apotheek werkzaam is, ongeacht leeftijd of functie, met uitzondering van:

  1. kortdurende dienstverband: Als u met een werknemer overeenkomt dat het dienstverband twee maanden of korter zal duren, dan dient u dit kenbaar te maken aan PMA. Over deze periode van het dienstverband worden dan géén premies in rekening gebracht. Is de werknemer na twee maanden nog in dienst, dan bent u alsnog de premies over deze twee maanden verschuldigd.
  2. geen arbeidsovereenkomst: Uitzendkrachten en werknemers met een stageovereenkomst hoeven niet aangemeld te worden bij PMA. Het uitgangspunt is dat werknemers een arbeidsovereenkomst hebben.
  3. gediplomeerd apothekers: Zij vallen niet onder de regeling van PMA, maar onder een andere pensioenregeling, namelijk die van het beroepspensioenfonds Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA): www.spoa.nl.
  4. werknemers van 67 jaar of ouder (indien geboren in 1950 of later; voor werknemers uit 1949 geldt de eerste van de maand volgend op de AOW-leeftijd)


  Ook een werknemer die gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering moet dus worden aangemeld. De werknemer wordt dan geen deelnemer aan de pensioenregeling, maar is verplicht mee te doen aan een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden.

  Print
 2. Hoe meld ik een nieuwe werknemer aan?

  Als er een nieuwe werknemer bij u in dienst komt, dan moet u deze  aanmelden bij PMA via het speciale webportaal voor werkgevers: Mijn Appolaris. Let op: Als u een administratiekantoor heeft en u heeft aan PMA doorgegeven dat zij de administratie doen, dan zullen zij de nieuwe werknemer bij ons aanmelden. Gebeurt dat niet, dan kunt u het beste contact opnemen met uw administratiekantoor.

  Na aanmelding is uw werknemer verzekerd voor het WGA-hiaat, nabestaandenpensioen en het Anw-hiaat. Indien uw werknemer 20 jaar of ouder is, wordt er ook pensioen opgebouwd. Ongeacht de leeftijd van de werknemer gaat u vanaf de indienstdatum alle werkgeverspremies betalen.

  Print