Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo

Aansluiting bij PMA

 1. Kan ik me op vrijwillige basis aansluiten bij PMA?

  De nieuwe Pensioenwet biedt beperkte mogelijkheden om bedrijven op vrijwillige basis te laten deelnemen aan de pensioenregeling van PMA. Per 1 januari 2007 is dat alleen nog mogelijk indien:

  • de loonontwikkeling van het bedrijf tenminste gelijk is aan die van de CAO-Apotheken en het bedrijf deelneemt in de sociale fondsen van de bedrijfstak, of
  • er sprake is van een groepsverhouding tussen het bedrijf en een reeds verplicht aangesloten organisatie, of
  • er sprake is van voortzetting van de deelname die beĆ«indigd is wegens het niet langer van toepassing zijn van de verplichtstelling.
  Print