Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Mathilde en Lara Minne- breuker; Escura Apotheek De Vrijheid, Papendrecht
Mathilde Minnebreuker

Over ons

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) is het bedrijfstakpensioenfonds voor medewerkers in een openbare apotheek. Daarnaast verzorgt PMA ook de pensioenen van werknemers van vrijwillig aangesloten werkgevers. Het pensioenfonds bestaat sinds 1957 en heeft op dit moment zo'n 26.000 actieve deelnemers die werkzaam zijn in ongeveer 2.000 apotheken en vrijwillig aangesloten organisaties. Er zijn circa 6.000 gepensioneerden of nabestaanden die van PMA een uitkering ontvangen.

PMA heeft zich tot doel gesteld om kwalitatief goede pensioenproducten en andere financiële diensten te leveren ten behoeve van de aangesloten werkgevers en diens werknemers. Dit alles tegen een gunstig tarief en een stabiel premieniveau.

Op dit moment verzorgt PMA:

PMA heeft een pensioenregeling die werkt volgens het middelloonsysteem. Sinds januari 2006 is er een onderscheid in de regeling voor apotheekmedewerkers geboren vóór 1950 en medewerkers geboren in of na 1950. Afgezien van een excedentverzekering voor hoge risico's zijn de pensioenrechten niet herverzekerd. De beleggingen van PMA zijn ondergebracht bij externe vermogensbeheerders of in beleggingsfondsen. Het bestuur van PMA formuleert het beleggingsbeleid.

De administratie van Pensioenfonds Medewerkers Apotheken wordt uitgevoerd door Appolaris B.V.

Print