Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Joop Vroomen; Apotheek Klijsen, Tilburg
Joop Vroomen

Kerncijfers PMA

(per 31 december)

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

           

Deelnemersaantallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actieve deelnemers met pensioenopbouw

 

25.340

 

25.184

 

25.052

 

25.088

 

23.476

Actieve deelnemers, nog niet premieplichtig

 

591

 

564

 

573

 

602

 

572

Gewezen deelnemers met opbouw bij AO

 

751

 

698

 

644

 

595

 

470

Gewezen deelnemers

 

17.627

 

16.929

 

15.890

 

15.171

 

11.304

Pensioenuitkeringen

 

5.917

 

5.618

 

5.475

 

5.336

 

4.455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangesloten werkgevers

 

1.936

 

1.973

 

1.974

 

1.976

 

1.998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen en solvabiliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezige dekkingsgraad (in %)

 

101,3

 

107,0

 

118,2

 

108,7

 

99,6

Beleidsdekkingsgraad1) (in %)

 

101,9

 

112,6

 

 

 

 

 

 

Vereiste dekkingsgraad2) (in %)

 

127,5

 

123,9

 

126,4

 

126,2

 

128,5

Pensioenvermogen (x € 1 miljoen)

 

2.474

 

2.341

 

2.020

 

1.867

 

1.272

Pensioenverplichtingen (x € 1 miljoen)

 

2.441

 

2.188

 

1.709

 

1.719

 

1.277

Gemiddelde rekenrente (in %)

 

1,9

 

2,0

 

2,9

 

2,6

 

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premie (in %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgever (geboren vóór 1950)

 

20,5

 

20,5

 

22,2

 

22,2

 

19,2

Werknemer (geboren vóór 1950)

 

10,25

 

10,25

 

11,1

 

11,1

 

9,6

Werkgever (geboren in of na 1950)

 

17,6

 

17,6

 

19,0

 

19,0

 

16,4

Werknemer (geboren in of na 1950)

 

8,8

 

8,8

 

9,5

 

9,5

 

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toeslagverlening (per 1 jan., in %)

 

0,00

 

0,50

 

0,00

 

0,00

 

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten/Uitgaven (x € 1 miljoen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontvangen premies

 

87,4

 

87,5

 

91,7

 

87,7

 

67,9

Uitkeringen

 

32,5

 

31,6

 

31,9

 

29,6

 

25,2

Beleggingsopbrengsten

 

83,6

 

266,4

 

96,1

 

216,1

 

-20,7

Pensioenuitvoeringskosten3) / deelnemer (in €)

 

75,7

 

82,8

 

78,1

 

75,3

 

68,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingsportefeuille samenstelling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastrentende waarden

 

48,4%

 

48,6%

 

47,3%

 

42,1%

 

42,8%

Aandelen

 

40,7%

 

40,3%

 

39,9%

 

40,8%

 

39,7%

Vastgoed

 

9,0%

 

8,6%

 

9,4%

 

9,2%

 

12,5%

Overige beleggingen

 

1,9%

 

2,5%

 

3,4%

 

7,9%

 

5,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendement beleggingen (in %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastrentende waarden

 

0,9

 

14,5

 

-3,3

 

11,1

 

8,4

Aandelen

 

7,8

 

14,8

 

17,7

 

22,0

 

-11,4

Vastgoed

 

11,0

 

12,4

 

-1,8

 

3,4

 

-0,4

Totaal rendement portefeuille

 

3,9

 

13,1

 

5,2

 

14,8

 

-1,5

Benchmarkrendement

 

3,2

 

12,7

 

5,6

 

11,4

 

-0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z-score

 

0,5

 

0,3

 

-0,3

 

2,0

 

-0,6

Performancetoets

 

2,1

 

1,8

 

1,7

 

0,5

 

-0,3