Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Lia Hofhuis, Apotheek Kipp, Delft
Lie Budiono

Wie is wie bij PMA

Bestuur
Leden, benoemd door FNV
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg, plvv. voorzitter
Dhr. J.G. Huizenga
Dhr. drs. J.P. Veenhuizen, secretaris

Leden, benoemd door CNV Connectief
Mw. A.N. Grebenchtchikova
vacature

Leden, benoemd door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Dhr. drs. B.M.G. Smals
Dhr. T. Teitsma RA
Dhr. R.A. Velasquez, plvv. secretaris
Dhr. A.H.L. van der Wijst, voorzitter
vacature
vacature

Lid namens de gepensioneerden
Dhr. R.E. Lunsingh

Verantwoordingsorgaan
Leden, benoemd door FNV
Mw. J.C.M. Beemsterboer-Tol
Mw. S.C.R. Terlouw, secretaris
Mw. K.W. de Vries

Leden, benoemd door CNV Connectief
Mw. E. van der Graaf
Dhr. C.J. Piket

Leden, benoemd door de Vereniging Zelfstandige Apothekers en de Associatie van Ketenapotheken
Dhr. L.C.G.M. Bakkers, plvv. voorzitter
Dhr. J.P.B. Brand, voorzitter

Lid namens de gepensioneerden
Mw. G.M. van der Linden, plvv. secretaris

Raad van Toezicht
Dhr. J.N. Berkemeijer
Dhr. G.E. van de Kuilen
Mw. E.L. Snoeij, voorzitter

Audit & Riskcommissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. T. Teitsma, voorzitter
Dhr. drs. J.P. Veenhuizen

Beleggingscommissie
Mw. A.N. Grebenchtchikova
Dhr. drs. B.M.G. Smals
vacature

Pensioen- en Communicatiecommissie
Dhr. J.G. Huizenga, voorzitter
Dhr. R.E. Lunsingh
Dhr. A.H.L. van der Wijst

Voorzitterscommissie
Dhr. J.H.M. van Basten Batenburg
Dhr. A.H.L. van der Wijst

Managementteam
Dhr. drs. M.A. van Aken, manager pensioenen
Dhr. drs. R.W.C. van den Brink RBA AAG, manager beleggingen
Dhr. M.J.M. Kropman MBA RB, managing director
Mw. mr. J.L. Verhulst, jurist
Dhr. drs. G.J.M. Ruijter RA, manager finance en risk

Compliance officer
Partner in Compliance

Accountant
PricewaterhouseCoopers te Rotterdam

Adviserend en uitvoerend actuaris
Milliman te Amsterdam

Certificerend actuaris
Willis Towers Watson te Rotterdam

Print