Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Wieteke Ratgers, Lloyds Apotheek Doppen, Etten-Leur
Wieteke Ratgers

27 oktober 2016

Verlaging pensioenen komt dichterbij

PMA staat er net als veel andere pensioenfondsen al een tijd financieel niet goed voor. Al eerder kondigden we aan dat we het punt naderen waarop we wettelijk verplicht zijn maatregelen te nemen die uw pensioen raken. Dat komt nu snel dichterbij.

Volgens de wet moeten pensioenfondsen flinke buffers hebben voor de veiligheid van de pensioenen. Die buffers zijn de laatste jaren ook bij ons fonds geslonken. U heeft daarvan de gevolgen al gemerkt: we hebben uw pensioen de afgelopen jaren niet of maar mondjesmaat kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies (indexatie). Sommige pensioenfondsen hebben nog een stap extra moeten zetten en hebben de pensioenen al moeten verlagen. Dat was tot nu toe bij PMA niet nodig. Maar door de aanhoudend lage rente is onze dekkingsgraad zo onder druk komen te staan, dat ook wij waarschijnlijk niet meer aan deze maatregel ontkomen.

Wat betekent dat voor u?
Allereerst is het duidelijk dat uw pensioen op 1 januari 2017 opnieuw niet geïndexeerd zal worden. Maar waarschijnlijk is er meer nodig. Als onze financiële situatie aan het eind van dit jaar niet voldoende is verbeterd (en er is op dit moment helaas niets wat in die richting wijst), dan zal het bestuur in de eerste maanden van 2017 moeten besluiten de pensioenen te verlagen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar ons magazine Apotheek & Pensioen van oktober 2016.

Ga terug naar nieuwsoverzicht