Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Wieteke Ratgers, Lloyds Apotheek Doppen, Etten-Leur
Wieteke Ratgers

24 maart 2016

Geen pensioenverlaging in 2016, maar kans op verlaging in 2017 neemt toe


Geen indexatie, maar ook geen verlaging van de pensioenen in 2016.

In 2015 is de rente waarmee we onze verplichtingen moeten berekenen verder gedaald, waardoor we nog meer geld in kas moeten hebben voor de pensioenen. Anders dan in de jaren ervoor, hadden we in 2015 bovendien bescheiden beleggingsopbrengsten: we boekten een rendement van 3,9%. Onze beleidsdekkingsgraad daalde daardoor van 112,6% naar 101,9%. Door de gedaalde beleidsdekkingsgraad lopen we achter op ons plan voor het herstel van onze financiële buffers. Uit de evaluatie van dit plan blijkt echter dat het niet nodig is om in 2016 over te gaan tot de uiterste maatregel: het verlagen van de pensioenen.

Kans op pensioenverlaging neemt wel toe
De eerste maanden van 2016 is de financiële positie van PMA opnieuw verslechterd. De rekenrente is verder gedaald en op de beurzen is de situatie onzeker. Als de situatie voor het eind van het jaar niet verbetert, is de kans aanwezig dat we in 2017 wel moeten overgaan tot het verlagen van de pensioenen. De nieuwe financiële spelregels van de overheid schrijven dat voor bij een te lage beleidsdekkingsgraad. Wel mogen we de verlaging dan uitsmeren over tien jaar. Daardoor is een grote verlaging van meerdere procenten ineens (zoals we die de laatste jaren bij sommige andere fondsen hebben gezien) niet waarschijnlijk. Herstelt onze beleidsdekkingsgraad zich daarna voldoende, dan hoeven we de rest van de verlaging niet verder uit te voeren. Of verlagen van de pensioenen in 2017 nodig is, blijkt pas eind van dit jaar.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Ga terug naar nieuwsoverzicht