Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Lia Hofhuis, Apotheek Kipp, Delft
Lie Budiono

Het premiebeleid van PMA

Ten behoeve van de financiering van de pensioenrechten worden aan de aangesloten werkgevers en hun medewerkers pensioenpremies in rekening gebracht. Bij de verdeling van de pensioenpremies tussen werkgevers en werknemers is het uitgangspunt dat werknemers 1/3e deel en werkgevers 2/3e deel van de benodigde middelen bijdragen.

Vanaf 1 januari 2005 betalen de werknemers vanaf 20 jaar een deelnemersbijdrage voor hun pensioenopbouw. De verdere financiering vindt plaats door omslag over de werkgevers. Hierbij wordt de  werkgeversbijdrage gerelateerd aan het totaal aantal in dienst zijnde werknemers, dus met inbegrip van deelnemers onder 20 jaar.

De totale premielast voor de branche was in 2014 circa 15,0% van de loonsom (12 x maandsalaris + vakantietoeslag). In 2013 was dit 16,2%. In 2014 werd € 86,6 miljoen aan pensioenpremie ontvangen, een afname van € 4,4 miljoen ten opzichte van 2013. De som van de pensioengrondslagen is gestegen in 2014, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door een daling van de pensioenpremiepercentages.