Inloggen Mijn PMA  

Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Print logo
Joop Vroomen; Apotheek Klijsen, Tilburg
Joop Vroomen

Indexatie

PMA streeft ernaar uw pensioen tegen de gevolgen van inflatie te beschermen. Dat is belangrijk, omdat anders de koopkracht van uw pensioen snel achteruit zou gaan. Het leven wordt immers ieder jaar duurder.

Ieder jaar wordt op 1 januari gekeken naar de algemene loonstijging binnen de apotheekbranche. Uw pensioen wordt dan zoveel mogelijk met hetzelfde percentage verhoogd. Maar dat gebeurt uitdrukkelijk alleen als de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat. Uw pensioen wordt dus niet alleen zoveel mogelijk beschermd tegen de inflatie, maar groeit zo mogelijk zelfs mee met de algemene loonstijgingen.

Voorwaarde voor de jaarlijkse verhoging (indexatie) is zoals gezegd dat de financiële positie van PMA het toelaat. Is dat niet het geval, dan wordt de indexatie geheel of gedeeltelijk overgeslagen. De indexatie van uw pensioen is dus voorwaardelijk; er is geen recht op indexatie en het is ook voor de  langere termijn niet zeker of en in hoeverre indexatie zal plaatsvinden. Het bestuur beslist jaarlijks of en in hoeverre de indexatie kan worden toegekend. PMA heeft geen geld gereserveerd of extra premie gevraagd om de pensioenen in de toekomst te indexeren.

Indexatie sinds 2000 (per 1 januari)
2000....... 5,5%
2001....... 4,0%
2002....... 2,75%
2003....... 4,25%
2004....... 3,5%
2005....... 0,0% (geen loonstijging in 2004)
2006....... 1,0%
2007....... 1,75%
2008....... 1,25%
2009....... 2,0%
2010....... 3,25%
2011....... 0,75%
2012....... 0,0%
2013....... 0,0% (geen loonstijging in 2012)
2014....... 0,5%
2015....... 0,0%
2016....... 0,0% (geen loonstijging in 2015)
2017....... 0,0% (geen loonstijging in 2016)

Garanties voor de toekomst zijn er niet. Alles is en blijft afhankelijk van de beleggingsresultaten van PMA en de daarmee samenhangende financiële situatie van het fonds. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan de verhogingen in de afgelopen jaren of aan de verwachting voor de komende jaren.

Meer weten?
Het indexatiebeleid van PMA